Obecné podmínky

Prodávající dodá zboží na základě objednávky ze stránek internetového obchodu www.eco-aqua-shop.cz. Prodávající nenese odpovědnost za výběr a množství zboží, které provedl kupující.


Objednávky


Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné. Prodávající je oprávněn si u kupujícího jakoukoliv objednávku ověřit, případně s kupujícím upravit. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku odmítnout nebo nesplnit!!! A to v případě, že má pochybnosti o kupujícím, zejména týkající se platebních podmínek, nevyzvednutí dřívějších zakázek atd.


Dodací podmínky


Místem plnění je adresa uvedená na faktuře. Kupující si zvolí termín dodání a způsob dopravy, kterou prodávající schvaluje. Prodávající dodává zboží, které je skladem do 7 pracovních dnů, pokud nebylo v kupní smlouvě uvedeno jinak. V případě objednání zboží na objednávku bude termín dodání v lhůtě 3 -14 dnů pro upřesnění termínu, kontaktuje prodávající kupujícího. Poštovné hradí kupující, nebylo-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.


Platební podmínky


Kupující si zvolí variantu úhrady, kterou prodávající schvaluje. Termíny splatnosti vycházející z faktury, která je zaslána kupujícímu po potvrzení závazné objednávky z e-shopu. Kupujícímu je k ceně zboží připočtena cena za přepravu, pokud není stanovena cena za dopravu zdarma a to u zboží, u kterého je tato informace uvedena.


Ochrana osobních údajů


Prodávající se zavazuje, že osobní údaje jemu svěřené budou použity pouze pro plnění objednávek a nebudou poskytnuty třetí osobě. Vyjímku tvoří případy, kdy je potřeba třetí osoby při plnění objednávky (přepravní služba atd).


Vydávání prohlášení o shodě


Na výrobek označený značkou CE není povinnost vydávat toto prohlášení, neboť toto označení zaručuje, že tento výrobek má vydáno prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě se vydá, pokud je to možné ihned, nejpozději však do 14 dnů od zadání požadavku.


Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v Internetovém obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.