Dotace dešťovka

Uvažujete-li o pořízení nádrží na využití dešťové vody a zdá se Vám program „Dešťovka“ příliš složitý, nechce se Vám zabývat papírováním nebo potřebujete poradit s nejvhodnějším systémem pro Váš dům a zahradu? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám s dotací poradíme, vytvoříme posudek a kompletně vše zrealizujeme na klíč.


Voda je vzácný a vyčerpatelný zdroj – řešit již nyní její ekologické a ekonomické využívání se Vám určitě vyplatí!


Na podporu využití srážkové a odpadní vody domácnosti i na zahradě spustilo Ministerstvo životního prostředí dotaci s názvem „Dešťovka“, která stále běží.

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů na území ČR, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření vodou některým z těchto způsobů:


Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady a splachování WC

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody


Na dotaci se vztahují všechny námi nabízené podzemní nádrže na dešťovou vodu jelikož dokážou zajistit dlouhodobě dobrou kvalitu akumulované vody.

Hlavním dokumentem k získání dotace je vyplnění samotné žádosti o dotaci, dále odborný posudek zpracovaný dodavatelem systému nebo autorizovaným projektantem, který obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. Další potřebné dokumenty k získání dotace jsou individuální v závislosti na konkrétním případě např. písemný souhlas spoluvlastníků domu, je-li relevantní; plnou moc při vyřízení dotace zplnomocněnou osobou; v případě splachování WC srážkovou vodou je třeba doložit i dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace apod.


Žádost včetně všech povinných příloh posuzují pracovníci krajského pracoviště Fondu. Je-li žádost v pořádku, Fond ji akceptuje. Posouzení žádosti trvá obvykle 3 týdny. (V případě zjištění nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dní.)


Následuje realizace systému - do 12 měsíců u stávajících domů, resp. do 24 měsíců u novostaveb od akceptace žádosti dle schváleného odborného posudku.

Z výše uvedeného vyplývá, že dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů.


Po dokončení realizace musíte doložit doklady, že opravdu došlo k realizaci dle předem schválené žádosti a odborného posudku, jedná se zejména o:

- formulář doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků

- faktury za realizaci díla a zhotovení odborného posudku, soupis provedených prací (např. položkový rozpočet, smlouva o dílo, předávací protokol včetně uvedení objemu dodané nádrže, není-li doložen v jiných společně předkládaných dokumentech).

- potvrzení o úhradě (např. výpis z bankovního účtu)

- dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele (tj. jakýkoli dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti)

- je-li vše v pořádku, dojde k uzavření smlouvy o poskytnutí podpory a převedení dotace na Váš bankovní účet.


Více informací zde: https://www.dotacedestovka.cz/
Zaručujeme vám

  • Jedinečná záruka 25 let na nádrže na českém trhu
  • Německý výrobce 50 let na trhu v Evropě - garance vysoké kvality!
  • Jedinečný způsob výroby nádrží tlakovým vstřikováním
Máte dotazy? Kontaktujte nás!