ČOV, Čistírny, čističky odpadních vod pro rodinné domy a jiné stavby

Prodáváme biologické čističky odpadních vod od firmy Graf využívající způsob čištění SBR, jsou určené jak pro rodinné domy , tak i pro větší stavby.

Čistírny využívající systému Klaro jsou využitelné od 2 osob až po 300 osob.

Princip čištění odpadní vody SBP proces

Princip biologického čištení metodou SBR (sekvenční biologické čištění). Čistička nebo-li čistírna splaškové vody má dvě komory, čištění můžeme rozdělit na 4. fáze viz. obrázky a popis:

1. Fáze - Plnění první komory nebo-li nátok splaškové vody, postupné usazování kalů na dně komory. Ve vrchní části je voda bez kalů a je přečerpána do druhé komory.

2. Fáze - Ve druhé komoře probýhá provzdušnění a usazuje se aktivní kal. Tím probíhá proces biologického čištění. 

3. Fáze - Proces sedimentace aktivníhoi kalu, po časovém klidu ve vrchní části čistá voda.

4. Fáze - Vyčištěná voda se přečerpává pryč s komory, aktivní kal, který je usazený na dně se přečerpá zpět do první komory.

Hlavními výhodami tohoto způsobu čištění je: dosažení vysokého účinku vyčištěné splaškové vody až 99%, funkce systému čištění i při výpadku el. proudu, velmi nízké náklady na provoz čistírny, proces čištění je stálý i při větším zatížení nebo-li nátoku i při menším využívání čističky. Vše funguje automaticky nenáročnost na údržbu. 

 

Biologická čistírna, čistička odpadních vod - Klaro od 2 osob do 300 osob

ČOV, bilogická čistírna, čistička odpadních vod - Klaro Easy ČOV, bilogická čistírna, čistička odpadních vod - Klaro Easy

Upřesnit hledání